Kurs i damask 2021

Her er ukenummer/datoer for planlagte kurs i 2021, både ordinære damaskkurs som de jeg har hatt hittil, og nytt neste år: videregående kurs for de som har gått kurs hos meg tidligere.

Jeg må ta et forbehold i tilfelle nasjonale retningslinjer for reiser forandrer seg. Men jeg planlegger ut fra at det er mulig å gjennomføre kurs.

 

Uke 11     15.-19.mars        damaskkurs  Utgår gr. usikker covid19-situasjon

Uke 15     12.-16. april        damaskkurs Utgår gr. usikker covid19-situasjon

Uke 18     3.-7. mai              damaskkurs, fulltegnet

Kursene resten av året er kansellert.

De kommer i stedet som online kurs, mer informasjon om dette kommer senere.

 

Anne E. Nygård

Mob. 48291077   Epost: anneenygard@gmail.com